Test za urogenitalne mikoplazme

Od siječnja 2014 u ponudi imamo nove testove za urogenitalne mikoplazme (Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum). Uz odvojenu identifikaciju, titar i diferencijaciju, nudimo i novi test za ispitivanje osjetljivosti (antibiogram) koji je raspoloživ u 2 verzije sa različitim panelima antibiotika.

Mycoview AST kit

Na taj način postignuto je racionalno korištenje reagencija uz najbolju moguću identifikaciju i ispitivanje osjetljivosti urogenitalnih mikoplazmi. Očitavanje rezultata moguće je vizualno, no bitna novost je da od sada u ponudi imamo i Zeakon aparat -čitač, model A8, koji očitava i interpretira rezultate identifikacije te ispitivanje osjetljivosti (antibiogram).

Mycoview A8 reader

Aparat validira svaki očitani rezultat i na ugrađenom printeru ispisuje rezultate. Na taj način izbjegava se subjektivna interpretacija rezultata. Uz opciju linijskog (barkod) čitača moguć je i automatski unos podataka za pacijente. Aparat omogućuje i spajanje na LIS. Prozvođač kitova i aparata je Zeakon Diagnostics. Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate ovdje. Hvala.