Politika privatnosti
Objavljeno 25.05.2018.

 

Tvrtka  Biomax d.o.o. Zagreb, Perjavička putina 5, OIB: 71332169686 ima za cilj zaštititi vašu privatnost.

Ova Politika (zajedno s drugim povezanim dokumentima) određuje koje vaše osobne podatke prikupljamo i način na koji ih koristimo.

Osobni podaci koje možemo prikupiti i svrha prikupljanja

Prikupljamo sve informacije koje nam šaljete kada koristite naše kontakt obrasce (na primjer “Kontaktirajte nas”, “Zahtjev za servis”, “Upit za ponudu” te osobito ime, prezime, adresa e-pošte, telefonski broj.

Prikupljanje vaših osobnih podataka putem naših kontakt obrazaca predstavlja zakonski ili ugovorni zahtjev ili nam je navedena informacija potrebna kako bismo postupili ili odgovorili na vaš zahtjev. Dijeljenje ostalih informacija ili osobnih podataka prilikom ispunjavanja naših obrazaca za kontakt temelji se na vašoj slobodnoj odluci. U slučaju da nas kontaktirate, zabilježit ćemo tu korespondenciju.

Vaše osobne podatke ne koristimo za izravni marketing putem elektroničke pošte.

Korištenje gore navedenih osobnih podataka dopušteno je zakonskim odredbama o zaštiti osobnih podataka koje se primjenjuju jer je to:

  • nužno za potrebe naših legitimnih i ugovornih interesa u ispunjavanju gore navedenih ciljeva, a te interese u svakom slučaju ne nadjačavaju vaši privatni interesi;
  • u nekim slučajevima neophodno za ispunjavanje naših zakonskih ili statusnih obaveza, primjerice, priopćavanje podataka nadležnim državnim tijelima, agencijama ili tijelima vlasti; ili
  • u nekim slučajevima, nužno za izvršavanje zadataka koji se provode u javnom interesu i kada koristimo posebne kategorije osobnih podataka, potrebnih za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih interesa ili kada se obrada odnosi na osobne podatke u javnoj domeni.

 

Razdoblje pohrane

Razdoblja pohrane vaših osobnih podataka ovise o svrsi za koju se ti podaci obrađuju, kao i o odgovarajućim sredstvima kojima su takvi osobni podaci obrađeni. Nije moguće ovim Pravilima odrediti različita razdoblja pohrane u razumno jasnom obliku. Kriteriji koji se koriste za određivanje primjenjivog razdoblja pohrane za pohranu osobnih podataka navedenih u ovim Pravilima su da je pohrana nužna za ostvarivanje odgovarajuće svrhe,  potrebna za održavanje poslovnog odnosa s vama, utemeljena na vašoj privoli, i/ili određena primjenjivim zakonskim odredbama o pohrani.

 

Dijeljenje s trećima

Ne dijelimo vaše podatke s trećim osobama osim u izuzetnim okolnostima radi bržeg rješavanja reklamacije i to uz izričitu vašu privolu.

S ključnim Izvršiteljima obrade naše baze podataka imamo sklopljen Ugovor koji ih obvezuje na obradu vaših podataka u skladu s propisima koji su na snazi u zemljama članicama Europske unije. Podatke koji su im dostupni smiju koristiti isključivo u svrhu koju smo naveli uz obvezu zaštite podataka i čuvanja u tajnosti.

 

Sigurnost podataka

Iako ćemo učiniti sve kako bi zaštitili vaše osobne podatke, slanje informacija putem interneta nije u potpunosti sigurno te stoga ne možemo jamčiti sigurnost vaših osobnih podataka koji se šalju na internetsku stranicu ili bilo kojoj trećoj strani. Svaki takav prijenos je na vašu vlastitu odgovornost.

Vaša prava – kako možete pristupiti, ispraviti i obrisati vaše osobne podatke

Prema važećim propisima o zaštiti osobnih podataka imate sljedeća prava:

  • Pravo na pristup i dobivanje kopije vaših osobnih podataka koji se obrađuju: Imate pravo tražiti potvrdu obrađujemo li ​​bilo koji od vaših osobnih podataka. U slučaju kada obrađujemo vaše osobne podatke, možete ostvariti pristup vašim osobnim podacima i određenim informacijama o tome kako ih obrađujemo. U određenim slučajevima možete zatražiti da vam pošaljemo kopiju vaših podataka u elektroničkom obliku.
  • Pravo na ispravak vaših osobnih podataka: Ukoliko dokažete da osobni podaci koje posjedujemo o vama nisu točni, možete zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka koje se na vas odnose.
  • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): U određenim okolnostima imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose. Zahtjev za brisanjem osobnih podataka koji se na vas odnose možete podnijeti u bilo kojem trenutku, a Biomax d.o.o. će procijeniti treba li vaš zahtjev za brisanjem Pravo na brisanje uvjetovano je zakonskim pravima ili obvezama koje možda moramo poštivati radi zadržavanja podataka. U slučajevima kada, sukladno zakonu, utvrdimo da zahtjev za brisanjem vaših osobnih podataka treba odobriti, Biomax d.o.o. će to učiniti bez nepotrebnog odgađanja.

U svrhu ostvarivanja vaših prava, možete nas kontaktirati na sljedeću adresu:

U opsegu u kojemu obrađujemo vaše osobne podatke na temelju Vaše privole, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade provedene na temelju vaše privole prije njezina povlačenja.

U pogledu obrade vaših osobnih podataka također imate pravo na pritužbu nadzornom tijelu kod vašeg lokalnog tijela za zaštitu osobnih podataka.

Izmjene Politike

Odredbe ove Politike mogu se povremeno mijenjati. Objavit ćemo sve bitne izmjene ove Politike putem odgovarajućih obavijesti na ovoj internetskoj stranici ili ćemo vas obavijestiti o tome putem drugih komunikacijskih kanala.

Kontakt

Sva pitanja, komentare i upite vezane za ovu Politiku šaljite nam slobodno na sljedeću adresu elektroničke pošte:

Stupanje na snagu

Ova Politika stupa na snagu dana 25.5.2018. godine i bit će predmet redovnih revizija.