Prodajni program

Mikrobiologija

Prodajni program za bakteriologiju: hranilišta, diskovi za antibiogram, aparati za očitavanje i analizu antibiograma, latex / ELISA / PCR testovi za dijagnostiku infektivnih bolesti, testovi za urogenitalne mikoplazme.

Prodajni program za virusologiju: referentni in vitro dijagnostički testovi infektivnih bolesti uz kompletnu paletu referentnih testova za hepatitis i HIV1/2.

Klinička dijagnostika

Kontrolni materijali za kliničku kemiju, imunologiju, endokrinologiju, tumore, infektivne bolesti, analizu urina, lijekove uske terapijske širine, dijabetes, hematologiju, koagulaciju, toksikologiju i dr.

Kitovi za molekularnu dijagnostiku (PCR).

Aparati i instrumenti za dijagnostiku (ELISA automati i drugo).